IT Vēstnešu memorands

PAR JAUNO SPECIĀLISTU (TAI SKAITĀ AKTĪVĀKU 
SIEVIEŠU) IESAISTI IKT NOZARĒ

Latvijā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē strādā aptuveni 40 tūkst. cilvēku. Pēdējo gadu laikā ekonomikā pieaug IKT nozares pienesums, kas ir īpaši svarīgi, jo Latvijas lielākais resurss ir mūsu cilvēku zināšanas. To apliecina IT pakalpojumu eksporta pieaugums, kas pērn apsteidza finanšu un dzelzceļa pakalpojumu eksporta datus kopā. Kopš 2012.gada Latvijā aktīvi attīstījies jaunuzņēmumu jeb startup uzņēmumu sektors, tāpat kopš 2014.gada valstī savu vietu nozarē ir nostiprinājusi jauna nozares niša IT servisa centri, kas kopā ar izglītības nozari un valsts sektoru veido spēcīgu ekosistēmu. Latvijā šobrīd ir vadoši gan lokālie, gan starptautiskie IT uzņēmumi, un ikviens var atrast sev piemērotu darba vietu, tai skaitā realizēt savas idejas startup uzņēmuma veidolā. Nozarē parādās jaunas un interesantas profesijas, piemēram, mākslīgā intelekta eksperti, dronu operatori un inovāciju vadītāji. Nozare aizvien vairāk saplūst ar citām jomām, kas īpaši spilgti redzams finanšu pakalpojumu jomā. IT jomā ir iespējas saņemt konkurētspējīgu atalgojumu, kā arī jomas uzņēmumi ir vieni no iekārojamākajiem darba devējiem valstī. 

IKT nozares potenciāls ir liels, bet jau vairākus gadus lielākā problēma ir kvalificētu speciālistu pieejamība. Līdz 2025. gadam iztrūkums pēc augstākās kvalifikācijas speciālistiem STEM virzienos var pieaugt līdz ~17 tūkst. Viens no veidiem, kā palielināt IT speciālistu skaitu, tādējādi nodrošinot nozares izaugsmi, ir aktīvāka sieviešu un meiteņu iesaiste. Jaunākie DESI dati atklāj, ka Latvijā sieviešu kārtas IKT speciālistu īpatsvars ir vien 1% no nodarbināto sieviešu skaita, kas ir zemāks par Eiropas Savienības vidējo radītāju 1,4% apmērā. Iemesli ir vairāki – meitenes un sievietes ir piesardzīgākas nekā vīrieši un viņām ir būtiski uzklausīt un dzirdēt citu cilvēku pieredzi, padomus, kā arī noticēt saviem spēkiem. 
Sievietēm IT nozare ir piemērota, jo profesiju spektrs ir plašs un ikviens cilvēks var atrast sev piemērotāko specialitāti un darba vietu. Tāpat Latvijā pēdējo gadu laikā nav būtiski mainījies IT absolventu skaits, kā arī jauniešu skaits, kas nolemj studijas pamest 1. vai 2. kursa laikā. Lai arī valstī aizvien vairāk iedzīvotāju vēlas mainīt karjeru un uzsākt darba gaitas IKT nozarē, daļai no viņiem trūkst nepieciešamo zināšanu, lai attiecīgās pārmaiņas uzsāktu.


Lai nākotnē palielinātu IT speciālistu skaitu Latvijā, vienlaikus ceļot nozares prestižu un palīdzot vairākām cilvēku grupām iekļauties un būt veiksmīgiem IT nozarē, 2020.gada 3. jūnijā tiek uzsākta jauna kustība TechMentor – IT vēstnešu iniciatīvas un mentoru programma. 
 

Vēstnešu iniciatīvas un mentoru programmas aizsācējas noslēdz šādu vienošanos un apņemas:

  1. Vēstneses un vēstneši apņemas veicināt IT nozares prestiža celšanu un savu iegūto zināšanu nodošanu tālāk – īpašu uzmanību pievēršot meiteņu un sieviešu iesaistei IT nozarē; 
  2. Vēstneses un vēstneši apliecina savu apņemšanos un gatavību aprunāties ar vismaz vienu pazīstamu meiteni vai sievieti, lai viņai pastāstītu par karjeras iespējām IT nozarē un atbildētu uz ieinteresējošajiem jautājumiem;
  3. Vēstneses un vēstneši apņemas iedrošināt un aicināt arī citus kolēģus nozarē pastāstīt viņiem pazīstamiem cilvēkiem par darba iespējām nozarē;
  4. Vēstneses un vēstneši apņemas plašākai sabiedrībai un ikdienā pazīstamiem cilvēkiem izskaidrot IT nozares profesiju plašo spektru un iespējas;
  5. Vēstneses un vēstneši apņemas iesaistīties mentoru programmā, lai mēnesī veltītu vismaz vienu stundu, lai iedrošinātu un palīdzētu meitenei vai sievietei noticēt saviem spēkiem uzsākt karjeru nozarē, iedrošināt turpināt studijas vai atrast savu vietu nozarē; 
  6. Vēstneses un vēstneši apņemas sadarboties izglītības un IT jomas popularizēšanas aktivitātēs, lai arī ikdienā pārstāv dažādus uzņēmumus un nozares;
  7. Vēstneses un vēstneši apņemas regulāri uzturēt savstarpēju dialogu par IT nozares aktivitāšu jautājumiem, kā arī iespēju robežās iesaistīties kopīgos pasākumos;
  8. Vēstneses un vēstneši apliecina, ka, savu iespēju robežās, ir gatavas veicināt un atbalstīt tehnoloģiju, tai skaitā STEM izglītības iespējas un aktivitātes Latvijā;

Šī vienošanās atspoguļo visu pušu gribu, bet tas neuzliek juridiskas saistības. Visas domstarpības, ja tādas rodas, tiek risinātas pārrunu ceļā, neiesaistot to risināšanā trešās personas.

Sadarbības memorands stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā nenoteiktu laiku.

Lai atbalstītu Vēstnešu iniciatīvu spied Share:

MEMORANDU PARAKSTA:
Anna Andersone
Riga TechGirls
Zanda Arnava
Accenture
Renāte Strazdiņa
Microsoft
Laura Keršule
LMT
Alise Dīrika
Infogram/Prezi
Signe Bāliņa
LIKTA
Elīna Krūze
Printful
Dana Kocāne
Tech Recruitment
Tatjana Riblova
Cognizant
Elīna Ingelande
LearnIT
Ieva Ilvesa
Prezidenta Padomniece
Marina Petrakova
VReach
Olga Barreto Goncalves
LIAA
Līna Sarma
The Raccoons
Māra Pudāne
RTU
Diāna Butina
Tilde
Paula Zeikmane
Google
Zane Holt
Facebook
Ginta Šepa
If P&C Insurance
Liene Grenevica
Roadgames
Evija Celma
Start(IT)
Andra Krasavina
LIKTA

Become a Riga TechGirls supporter:

Support Women and Girls involvement in Tech by donating to Riga TechGirls:

Biedrība "Riga TechGirls"
Registration number: LV40008250980
Bank: A/S SEB Banka , UNLALV2X
Account number: LV32UNLA0050024322055

Contact us